cuttner.sk

 

Pre web spoločnosti cuttner s.r.o. bola vytvorená oku lahodiaca grafická prezentácia služieb a  realizovaných prác.

Web spĺňa najnovšie technické štandardy  a jeho design je responzívny.

Súčasťou tiež bola propagácia pomocou reklamnej služby Google adwords  s cieľom získania nových zákazníkov.

 


Využité služby

 

Web BIZNIS
PPC FLEXI 

Odkaz : Cuttner – výroba reklamy